დედამიწას რომ რგოლები ჰქონოდა..


როგორი იქნებოდა დედამიწა, სატურნის მსგავსი რგოლები რომ ჰქონდეს?