მცდარი წარმოდგენები ნუდიზმზე


ბევრი ადამიანისთვის ნუდიზმი თავისუფლებისა და რელაქსაციის საუკეთესო საშუალებაა, თუმცა ფართო საზოგადოებაში ნუდიზმი (მეორენაირად ნატურალიზმი) ერთ-ერთი ყველაზე არასწორად გაგებული ცხოვრების გზაა. ამიტომ ამ ეგზოტიკური მიმდინარეობის შესახებ დროთა განმავლობაში გარკვეული მითები დაგროვდა.

განაგრძე კითხვა