ტირანიის პრინციპები – ცხოვრობ თუ არა ტირანულ სახელმწიფოში?

ტირანიას, როგორც წესი, განსაზღვრავენ ულმობელ და მჩაგვრელ მმართველობად. უმეტესად ასეც არის, თუმცა ზოგადად ტირანია ისეთი ხელისუფლების დროს მყარდება, რომელიც არაკანონიერად იქცევა. ეს შეიძლება იყოს როგორც კეთილისმოსურნე, ისე მტრული მთავრობა. ისტორიის მანძილზე მოწყალეთა ტირანია უსაფრთხოდ მიიჩნეოდა, თუმცა ძალაუფლების შენარჩუნებას ზეწოლითა და წნეხით ცდილობდნენ. ასე რომ ის, რაც ერთი შეხედვით უსაფრთხო ჩანდა, რეალურად საშიში აღმოჩნდებოდა ხოლმე. ტირანია მოქმედებს გარკვეული პრინციპებით, რომელთა მიხედვითაც მისი ამოცნობა საწყის ეტაპზევე შეიძლება. თუკი ხალხი ფხიზლადაა, მომზადებულია და სურს თავისუფლება, უნდა დაუპირსპირდეს მანამ, სანამ ღრმად გაიდგამს ფესვებს.

განაგრძე კითხვა